Paddenstoelen in Friesland

Paddenstoelenwerkgroep Friesland De Paddenstoelenwerkgroep Friesland is 24 april 1991 door Herman Sieben opgericht
De werkgroep houdt in de herfst eens per twee weken bijeenkomsten.
De bijeenkomsten worden gehouden in het Natuurmuseum Fryslân. Tijdens deze bijeenkomsten worden meegebrachte paddenstoelen gedetermineerd en besproken.
Verder houdt de paddenstoelenwerkgroep in de herfst een aantal excursies.
Natuurmuseum Fryslân Schoenmakersperk 2
8911 EM Leeuwarden
Tel.: (058) 233 22 44

Nederlandse Mycologische Vereniging De Nederlandse Mycologische Vereniging is in 1908 opgericht met als doel "de beoefening van de mycologie in ruime zin te bevorderen".
De NMV organiseert het gehele jaar door excursies en bijeenkomsten.
Tevens geeft ze het prachtige tijdschrift Coolia uit.

Iedere provincie heeft een consul. Bij de consul kan men terecht voor vragen op het gebied van de mycologie.


Provinviale consul Friesland:
G. Haga
Paddenstoelenkarteringsproject Het Paddenstoelenkarteringsproject heeft als doel de verspreiding van paddenstoelen in Nederland in kaart te brengen.

De Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland bestaat uit veertien districtscoördinatoren.
Bij de dc kan men terecht voor vragen over het karteren van paddenstoelen. Alle waarnemingen van paddenstoelen, met opgave van datum, vindplaats en kilometerhok, zijn van harte welkom bij de dc of één van de werkgroepen


Districtscoördinator Friesland:
Sj. Greydanus
Paddenstoelenmonitoring Het paddenstoelenmeetnet is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het NEM is een samenwerkingsverband tussen de overheid en een aantal particuliere gegevensbeherende organisaties met als doel de aantalsontwikkelingen van allerlei organismen te volgen.
De organisatie van de paddenstoelenmonitoring wordt uitgevoerd door de Nederlandse Mycologische Vereniging.

Voor verdere informatie en het bepalen van een proefvlak kan men terecht bij de veldcoördinator.