Paddenstoelen in Friesland

Topper op de eerste PWF-excursie (31-10-2014)

Omdat in september de excursie vanwege de droogte en het ontbreken van paddenstoelen was afgelast, had een ieder zin in de eerste excursie van 2014. De excursie werd in Het Blauwe Bos bij Haulerwijk gehouden. In totaal konden een honderdtal soorten worden geregistreerd waarvan een nieuwe soort voor Friesland.

Ga naar... excursie 2014.

Zeldzame satijnzwam in het paddenstoelreservaat (06-10-2014)

Het paddenstoelreservaat lijkt nog lang niet uitgeput te zijn wat de zeldzaamheden betreft. Veel soorten die gebonden zijn aan zeer schrale graslanden lijken hier een groeiplaats te vinden.

Ga naar... geelplaatstaalsteeltje.

Onder de meidoorn (30-06-2014)

Altijd blijft de vraag: is een paddenstoel werkelijk zeldzaam, of is hij zeldzaam, omdat er niet naar gezocht wordt. Dankzij een natuurbericht gingen Hinko Talsma en Ytsen Kooistra op zoek naar de meidoornbesgeweizwam in de milieutuin De Fok in Sneek.

Ga naar... meidoornbesgeweizwam.

In de paardenstal (22-06-2014)

Mycologie blijkt toch elke keer een hobby die je overal kunt beoefenen. Bregtje Miedema vond in de paardenstal verschillende soorten op mest. En het enthousiasme was zondermeer groot, toen één van die soorten de vijfde vondst van Nederland bleek te zijn.

Ga naar... het roze kleefhoedje.

Na veertig jaar (15-06-2014)

De gewone morielje (Morchella esculenta) is een zeldzame paddenstoel in Friesland. Toch lijkt hij aan de andere kant ook zeer standvastig te zijn. In 1972 werd de soort in de omgeving van Wijckel gemeld, ruim veertig jaar later is deze soort opnieuw in Wijckel gevonden.

Ga naar... de gewone morielje.

Activiteiten Paddenstoelen Werkgroep Friesland (04-05-2014)

Maandag 28 april 2014 heeft de Paddenstoelen Werkgroep Friesland haar voorjaarsbijeenkomst gehouden. Tijdens deze vergadering is het activiteiten-programma opgesteld.

Ga naar... de activiteiten.

Hazelmummiekelkje (21-04-2014)

Het ook in Nederland zeer zeldzame hazelmummiekelkje (Ciboria coryli) werd in april op drie verschillende plekken aangetroffen.

Ga naar... het hazelmummiekelkje.

Een knalopening van het paddenstoelseizoen (13-04-2014)

Nu de regen een einde heeft gemaakt aan een vrij lange droge periode, lijkt het paddenstoelseizoen op gang te kunnen komen. En wat inspireert beter om weer op pad te gaan dan de melding van een zeldzaamheid, doodgewoon in een tuin in Oosterwolde. Hetty Zweers meldde dat er maar liefst zes exemplaren van de voorjaarskluifzwam in haar tuin stonden.

Verder is de voorjaarskluifzwam nog aangetroffen in het Drents-Friese Wold, op een kapvlakte, tevoorschijn komend onder een gekapte naaldboom. In de literatuur is vaker melding gemaakt van het feit, dat de voorjaarskluifzwam op kapvlaktes van naaldbomen verscheen.

Ga naar... de voorjaarskluifzwam.

Excursies 2013 (30-03-2014)

De Paddenstoelenwerkgroep Friesland organiseert jaarlijks enkele excursies in Friesland. In 2013 zijn vier excursies gehouden waarvan één in samenwerking met de Nederlandse Mycologische Vereniging. Ondanks een matig paddenstoelenjaar waren alle excursies zeer succesvol en was er veel te beleven. Alleen al het deelnemen aan excursies kan een goede reden zijn om lid te worden van de Paddenstoelenwerkgroep Friesland.

Ga naar... excursies 2013.

Jaarverslag 2013 (08-03-2014)

2013 was geen topjaar. Gesteld kan worden, dat pas bijna aan het eind van 2013 het paddenstoelseizoen op gang kwam. Ook de droogte in het voorjaar zorgde voor een zeer gering voorkomen van de vroege soorten.

De stand van zaken is op 08-03-2014: 16 waarnemers hebben 237 kilometerhokken bezocht en 7420 meldingen van 623 soorten gedaan. Vanaf 2000 staat 2013 daarmee zeer laag op de ranglijst, alleen 2001 en 2003 zijn slechtere jaren geweest.

Ga naar... kartering 2013.

Ga naar... kartering van alle jaren om de nieuwste detailkaarten te downloaden.

Hoed met purperen snit (09-02-2014)

Tot de mycena's behoort een klein groepje van redelijk stevige, roze gekleurde, strooiselbewonende mycena's die op het eerste gezicht op het zeer algemene elfenschermpje lijken. Eén hiervan kan alleen onderscheiden worden door onder de hoed te kijken waar dan het oog onmiddellijk op de paars opgemaakte lamellen valt.

Ga naar... de purpersnedemycena.

Paddenstoel van het jaar 2014: het papegaaizwammetje (09-02-2014)

papegaaizwammetje (©Gosse Haga)
Het papegaaizwammetje (©Gosse Haga)

Het papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina) is door de Nederlandse Mycologische Vereniging tot paddenstoel van het jaar 2014 uitgeroepen.

Het papegaaizwammetje behoort tot de groep van de wasplaten. Het is een vrij algemene wasplaat en redelijk gemakkelijk te onderscheiden door de vaak groene kleuren in hoed en steel. Soms zijn de kleuren minder duidelijk, maar groen aan de steeltop wijst er meestal op, dat men met het papegaaizwammetje van doen heeft.

Meldingen van papegaaizwammetjes in Friesland zijn van harte welkom. Deze kunnen met vermelding van datum, en kilometerhok en/of zo nauwkeurig mogelijk omschreven vindplaats aan de Paddenstoelen Werkgroep Friesland worden doorgegeven.
Een gemaakte foto kan (als bewijs) meegestuurd worden.

Geef een melding door aan de Paddenstoelen Werkgroep Friesland.

Ga naar... het papegaaizwammetje.

Brand op berk (26-01-2014)

Nu de bladeren van de bomen zijn en er relatief weinig te vinden is, is er misschien tijd om eens goed naar berken te kijken. Wie een vreemde brandplek op een berkstam aantreft, heeft waarschijnlijk een vondst gedaan van een houtzwam die nog slechts enkele keren in Friesland gemeld is.

Ga naar... de berkenweerschijnzwam.


© Paddenstoelen Werkgroep Friesland 2000-2014

Valid XHTML 1.0!