Hanekam (Cantharellus cibarius)

hanekam (© Sjoerd Greydanus)
Als de hanekam (Cantharellus cibarius) niet voortijdig geplukt wordt, kan hij grote vruchtlichamen vormen.
(© Sjoerd Greydanus 2009)

De hanekam of cantharel (Cantharellus cibarius) is door de Nederlandse Mycologische Vereniging tot paddenstoel van het jaar 2013 uitgeroepen.

De hanekam is dankzij zijn eetbaarheid een bekende paddenstoel. Deze opvallende gele verschijning heeft in de vorige eeuw erg onder de verzuring geleden. In de jaren negentig van de twintigste eeuw was de hanekam in Nederland een zeer zeldzame paddenstoel. Pas na de eeuwwisseling laat de soort een goed herstel zien

Ook in Friesland is de hanekam een steeds algemenere paddenstoel. Hij wordt het meest langs lanen en bermen aangetroffen, in bijna alle gevallen onder eik, en in enkele gevallen onder beuk.

hanekam (© Sjoerd Greydanus)
De hanekam groeit vaak in (grote) groepen. (© Sjoerd Greydanus 2009)

Ga naar... het natuurbericht.

ID-kaart

Wetenschappelijke naam: Cantharellus cibarius Fr.

Nederlandse naam: Hanekam

Friese naam: Djerreswam

In Friesland: 585 meldingen in 159 kilometerhokken

Eerste melding: 24-9-1916, omgeving van Beetsterzwaag

Laatste melding: 30-06-2013, kilometerhok 202-562, Olterterp: Lauswolt

Verspreidingskaart

De hanekam is een soort die voornamelijk op zandgronden voorkomt. Het noordwestelijke deel van Friesland zal voor de hanekam waarschijnlijk een witte vlek blijven. Op de waddeneilanden lijkt de hanekam geen uitbundig voorkomende soort te zijn.

Verspreidingskaart Cantharellus cibarius
Verspreidingskaart van de hanekam in Friesland (©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland)

Meldingen

Vanaf de jaren 1980 tot 2000 waren de milieu-omstandigheden dermate desastreus, dat de hanekam uit Nederland leek te verdwijnen. Pas na de milleniumwisseling bleken maatregelen voor de hanekam een gunstig effect te hebben. De paddenstoel wordt dan een redelijk algemene verschijning in Friesland.

Meldingen Cantharellus cibarius
Verdeling van het aantal meldingen per jaar vanaf 1980 (©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland)

Periodiciteit

De hanekam blijkt een lange fructifcatieperiode te hebben. De eerste vruchtlichamen kunnen al eind juni/begin juli worden aangetroffen, en als de omstandigheden gunstig zijn, blijkt de hanekam tot het begin van de winter gevonden te kunnen worden.

Periodiciteit Cantharellus cibarius
Jaarverdeling van het totaal aantal waarnemingen vanaf 1980.
De eerste twee cijfers duiden de maand aan, het laatste cijfer de decade (periode van tien (elf) dagen) in de betreffende maand.
(©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland)

© Paddenstoelen Werkgroep Friesland 2013

Valid XHTML 1.0!