Eikelbekertje (Ciboria batschiana)

Hoewel sommige soorten er ieder jaar zijn, moet er meestal wel naar gezocht worden. Een voorbeeld hiervan is het eikelbekertje (Ciboria batschiana). Het eikelbekertje groeit in de herfstperiode op afgevallen, rottende eikels die vaak onder de grond begraven zijn. Om het onopvallend gekleurde eikelbekertje te vinden, moet dan ook vaak onder het bladerdek gezocht worden.

eikelbekertje (©Sjoerd Greydanus)
Het eikelbekertje (Ciboria batschiana) kan vrij massaal op rottende eikels voorkomen.
(© Sjoerd Greydanus, 2012)

Het eikelbekertje groeit op eikels die gestromatiseerd zijn; deze zijn dan zwart van kleur.

eikelbekertje (© Sjoerd Greydanus)
Het eikelbekertje (Ciboria batschiana) groeit meestal op begraven eikels.
(© Sjoerd Greydanus 2012)

ID-kaart

Wetenschappelijke naam: Ciboria batschiana ((Zopf) Buchw.)

Nederlandse naam: eikelbekertje

Friese naam: ikelkúmswamke

In Friesland: 213 meldingen in 121 kilometerhokken

Eerste melding: 26-9-1954, in omgeving van Wijnjewoude

Laatste melding: 7-10-2012, kilometerhok 202-565, Olterterp: Bovenveld

Verspreidingskaart

Voorwaarde voor het eikelbekertje is, dat er eiken aanwezig moeten zijn. Vanzelfsprekend komt het eikelbekertje het meest in de bosrijke delen van Friesland voor. Het eikelbekertje is opvallend afwezig op de Friese waddeneilanden.

Verspreidingskaart Ciboria batschiana
Verspreidingskaart van het eikelbekertje in Friesland (©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland, 2012)

Meldingen

Het eikelbekertje wordt ieder jaar enkele malen gemeld. Toch lijkt het voorkomen van het eikelbekertje een vrij grillig patroon te hebben, wat waarschijnlijk te maken heeft met eikelrijke en -arme jaren.

Meldingen Ciboria batschiana
Verdeling van het aantal meldingen per jaar vanaf 1980 (©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland, 2012)

Periodiciteit

Het eikelbekertje is een vrij traditionele herfstpaddenstoel die optimaal in september en oktober fructificeert.

Periodiciteit Ciboria batschiana
Jaarverdeling van het totaal aantal waarnemingen vanaf 1980.
De eerste twee cijfers duiden de maand aan, het laatste cijfer de decade (periode van tien (elf) dagen) in de betreffende maand.
(©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland, 2011)

© Paddenstoelen Werkgroep Friesland 2012

Valid XHTML 1.0!