Geoglossum elongatum

In het jaarverslag 2005 van de Paddenstoelen Werkgroep Friesland maakt Frans Ozinga melding van vondst van een aardtong. Hij determineert deze soort als Geoglossum elongatum, maar omdat deze soort nog niet uit Nederland bekend is, twijfelt hij. En, helaas, omdat het materiaal zoek is geraakt, is nadeterminatie niet mogelijk.

In 2009 verschijnt een lijvig rapport van Kees Roobeek omtrent zijn onderzoek naar aardtongen in de duinen van Noord-Kennemerland in de periode van 2005 t/m 2008. In dit rapport wordt Geoglossum elongatum als nieuwe soort voor Nederland gepresenteerd, en sterker nog, het blijkt één van de meest voorkomende soorten in het gebied te zijn.

Met de vondst van Frans Ozinga in het achterhoofd, zou het dus niet lang hoeven duren, voordat de eerste, geverifieerde melding van Geoglossum elongatum een feit is. Aardtongen komen niet algemeen verspreid in Friesland voor. Ze zijn beperkt tot schrale stukjes grasland, bijvoorbeeld op kerkhoven, duingebieden op de Waddeneilanden, en terreinen als het Oudemirdumer klif of de Rotstergaasterwallen.

Een eilandbezoek biedt dus veel kans. In 2012 bezocht Gosse Haga Terschelling, gelukkig in een tijd dat er volop aardtongen waren te vinden. Ook hij vond op twee plekken een aardtong die hij als Geoglossum elongatum determineerde. Kees Roobeek bevestigde de determinatie, waarmee het voorkomen van Geoglossum elongatum in Friesland dan officieel is vastgesteld.

Waarom geeft Geoglossum elongatum zo veel kopzorgen? Geoglossum elongatum lijkt als twee druppels water op de fijngeschubde aardtong (Geoglossum fallax). De verschillen zijn alleen microscopisch vast te stellen. De eerste soort heeft kleinere sporen dan de tweede soort.

Vondsten van de "fijngeschubde aardtong" moeten dus microscopisch gecontroleerd worden, en dan zullen waarschijnlijk meldingen van Geoglossum elongatum in aantal toenemen.

Lees meer over... aardtongen.

ID-kaart

Wetenschappelijke naam: Geoglossum elongatum Starbäck ex Nannf.

Nederlandse naam: -

Friese naam: -

In Friesland: 2 meldingen in 2 kilometerhokken

Eerste melding: 05-11-2012, 142-597, Terschelling: Groene Strand

Laatste melding: 07-11-2012, 143-599, Terschelling: omgeving Donker Bos


© Paddenstoelen Werkgroep Friesland 2013

Valid XHTML 1.0!