Nonnenkapkluifzwam (Helvella spadicea)

nonnenkapkluifzwam (©Sjoerd Greydanus)
De nonnenkapkluifzwam (Helvella spadicea) is in het voorjaar een opvallende verschijning in het Lauwersmeergebied.
(©Sjoerd Greydanus)

nonnenkapkluifzwam (©Gosse Haga)
De nonnenkapkluifzwam heeft een zichtbare voorkeur voor zandige bodems.
(©Sjoerd Greydanus)

Het Lauwersmeergebied is een reeds jarenlang bekende vindplaats van de nonnenkapkluifzwam (Helvella spadicea). Ieder voorjaar is deze kluifzwam, die de naam heeft te danken aan de twee of drie omhoogstaande plooien als bij sommige nonnenkappen, op diverse plaatsen in grote getale te vinden. De vindplaatsen bevinden zich echter vooral aan de Groninger zijde van het gebied.

In 2006 was de eerste en tot nu toe enige melding in Friesland een feit: op 20 mei 2006 vond Menko van der Ley de nonnenkapkluifzwam in het Zomerhuisjesbos in de Kollumerwaard in een zandige berm naast het bospad omringd door gras en rietland.

De nonnenkapkluifzwam is in Nederland een vrij zeldzame soort. Naast het Lauwersmeergebied zijn Zeeuws-Vlaanderen, de kust van Noord- en Zuid-Holland en de randmeren van de IJsselmeerpolders de belangrijkste groeiplaatsen voor deze kluifzwam.

ID-kaart

Wetenschappelijke naam: Helvella spadicea (Schaeff.)

Nederlandse naam: Nonnenkapkluifzwam

Friese naam: Nonnekapebonkjeswam

In Friesland: 1 melding in 1 kilometerhok

Eerste melding: 20-05-2006, kilometerhok 208-594, Kollumerwaard: Zomerhuisjesbos

Laatste melding: 20-05-2006, kilometerhok 208-594, Kollumerwaard: Zomerhuisjesbos


© Paddenstoelen Werkgroep Friesland 2013

Valid XHTML 1.0!