Papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina)

papegaaizwammetje (©Gosse Haga)
Het papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina) is een fraaie, redelijk forse wasplaat waarin meestal de groene tinten overheersen.
(©Gosse Haga)

 

Het papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina) behoort tot de kleurrijke groep van de wasplaten. Indien vochtig heeft het papegaaizwammetje een glimmende, slijmerige hoed die aan de rand gestreept is. Meestal overheersen de groene tinten, maar het papegaaizwammetje kan ook andersgekleurd. Kenmerkend is altijd de groene steeltop.

papegaaizwammetje (©Gosse Haga)
Het determineren van wasplaten moet natuurlijk lastig blijven: het papegaaizwammetje heeft niet altijd overheersend groene tinten.
(©Gosse Haga)

Het papegaaizwammetje is een soort die voorkomt in vrij schrale hooi- en graslanden. Het komt natuurlijk talrijk voor in het wasplatenreservaat van de Rotstergaasterwallen. Het papegaaizwammetje heeft niet altijd graslanden nodig, maar kan ook voorkomen op kleinere schrale grasveldjes, zoals bijvoorbeeld op kerkhofen of schrale terreintjes in recreatiegebieden. Het papegaaizwammetje komt dan ook bijna over geheel Friesland verspreid voor. Alleen in de kleigebieden lijkt de soort te ontbreken.

Of dit laatste ook werkelijk het geval is, zou moeten blijken, als er gericht gezocht wordt naar deze soort. Dat het papegaaizwammetje uitverkozen is tot paddenstoel van het jaar 2014, is een goede aanleiding om op zoek te gaan naar deze opvallende wasplaat én iedere waarneming aan de Paddenstoelen Werkgroep Friesland door te geven.

Geef een waarneming door aan de Paddenstoelen Wergroep Friesland.

papegaaizwammetje (©Gosse Haga)
Hoe variabel de kleuren ook mogen zijn, de top van de steel is en blijft groen.
(©Gosse Haga)

Ga naar... het papegaaizwammetje op de NMV-site.

ID-kaart

Wetenschappelijke naam: Hygrocybe psittacina ((Schaeff.: Fr.) Kumm.)

Nederlandse naam: Papegaaizwammetje

Friese naam: Pappegaaiswamke

In Friesland: 164 meldingen in 66 kilometerhokken

Eerste melding: 2-9-1951, Ameland

Laatste melding: 9-11-2013, kilometerhok 191-547, Rotstergaast: Rotstergaasterwallen

Verspreidingskaart

Het papegaaizwammetje komt voor op graslanden, soms in parken. Het is min of meer algemeen over Friesland verspreid.

Verspreidingskaart Hygrocybe psittacina
Verspreidingskaart van de papegaaizwammetje in Friesland (©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland)

Meldingen

Het papegaaizwammetje komt meestal jaarlijks voor in de terreinen die regelmatig op wasplaten onderzocht worden. Het aantal meldingen per jaar ligt daardoor min of meer constant rond een tiental. In 2010 bezocht de PWF Schiermonnikoog, waar het papegaaizwammetje in alle bezochte kilometerhokken aanweizg was. 2011 was kennelijk wel een matig jaar voor het papegaaizwammetje.

Meldingen Hygrocybe psittacina
Verdeling van het aantal meldingen per jaar vanaf 1980 (©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland)

Periodiciteit

Het papegaaizwammetje kan al in de zomermaanden verschijnen. De top ligt, zoals bij vele wasplaten, aan het eind van het oktober en het begin van november.

Periodiciteit Hygrocybe psittacina
Jaarverdeling van het totaal aantal waarnemingen vanaf 1900.
De eerste twee cijfers duiden de maand aan, het laatste cijfer de decade (periode van tien (elf) dagen) in de betreffende maand.
(©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland)

© Paddenstoelen Werkgroep Friesland 2011

Valid XHTML 1.0!