Harde populierboleet (Leccinum duriusculum)

harde populierboleet (©Sjoerd Greydanus)
De harde populierboleet (Leccinum duriusculum) is een stevige en harde ruigsteelboleet die vaak in (grote) groepen groeit.
(©Sjoerd Greydanus)

 

De harde populierboleet (Leccinum duriusculum) is een relatieve laatkomer. Pas in 1986 werd de soort in Friesland gevonden. Het bleef daarna een lange periode stil, totdat in de jaren 1990 de harde populierboleet massaal op de Marten Luther Kinglaan in Drachten verscheen. Enkele jaren lang was dit dé plek om deze vrij zeldzame soort te bewonderen en te fotograferen. Langzamerhand verscheen de soort ook op andere plekken in Drachten waar de ratelpopulier was aangeplant. Op andere plaatsen in Friesland werd de soort maar mondjesmaat gemeld.

De harde populierboleet is een vrij gemakkelijk herkenbare ruigsteelboleet die uitsluitend onder populieren voorkomt. Hij lijkt een voorkeur te hebben voor wat rijkere kleigronden, vandaar dat deze soort met name in Groningen vrij talrijk voorkomt. Ook in Friesland komt de soort op de klei in met populier aangeplante bermen voor.

De harde populierboleet is trouw aan zijn standplaats. Ieder jaar kan hij op dezelfde plaatsen gevonden worden. Vaak verschijnen de eerste exemplaren al eind mei/begin juni. De fructificatie kan vaak tot in november doorgaan.

harde populierboleet (©Sjoerd Greydanus)
De hoed spreidt zich op den duur uit en kan een grote doorsnede bereiken.
(©Sjoerd Greydanus)

ID-kaart

Wetenschappelijke naam: Leccinum duriusculum ((S. Schulz.) Sing)

Nederlandse naam: Harde populierboleet

Friese naam: Hurd populierboltsje

In Friesland: 152 meldingen in 34 kilometerhokken

Eerste melding: 1-9-1986, kilometerhok 187-539, omgeving Langelille

Laatste melding: 11-10-2012, kilometerhok 202-567, Drachten: Marten Luther Kinglaan

Verspreidingskaart

Het zwaartepunt van de verspreiding van de harde populierboleet ligt in Drachten.

Verspreidingskaart Leccinum duriusculum
Verspreidingskaart van de harde populierboleet in Friesland (©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland)

Meldingen

Het aantal meldingen per jaar ligt vrij constant voor harde populierboleet. Dit komt vooral doordat de soort ieder jaar op dezelfde plaatsen verschijnt.

Meldingen Leccinum duriusculum
Verdeling van het aantal meldingen per jaar vanaf 1980 (©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland)

Periodiciteit

De harde populierboleet heeft een lange fructificatieperiode. De soort verschijnt al in mei en kan dan tot halverwege november worden aangetroffen.

Periodiciteit Leccinum duriusculum
Jaarverdeling van het totaal aantal waarnemingen vanaf 1900.
De eerste twee cijfers duiden de maand aan, het laatste cijfer de decade (periode van tien (elf) dagen) in de betreffende maand.
(©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland)

© Paddenstoelen Werkgroep Friesland 2011

Valid XHTML 1.0!