Bruine anijszwam (Lentinellus cochleatus)

Bruine anijszwam (©Gosse Haga)
De bruine anijszwam (Lentinellus cochleatus) is gemakkelijk herkenbaar aan zijn trechtervormige groeiwijze in bundels.
(©Gosse Haga, 2011)

Veel paddenstoelsoorten hebben een dubbelganger. De bruine anijszwam (Lentinellus cochleatus) lijkt dat bespaard te zijn gebleven. De soort is gemakkelijk herkenbaar aan zijn trechtervormige, bruinglanzende vruchtlichamen die meestal in bundels groeien. Zijn naam dankt hij aan de opvallende zoetige geur van anijs. Echter, soms kan de geur ontbreken, dan hebben we te maken met de variëteit inolens.

De bruine anijszwam is een houtsaprofyt en komt voor op dood hout in de vorm van stronken, takken of wortels. Van de meldingen in Friesland zijn slechts twee gespecificeerd: beide op een stronk van beuk.

ID-kaart

Wetenschappelijke naam: Lentinellus cochleatus (P. Karst.)

Nederlandse naam: Bruine anijszwam

Friese naam: Brune anysswam

In Friesland: 32 meldingen in 16 kilometerhokken

Eerste melding: 01-12-1939, kilometerhok 205-550 (uurhok)

Laatste melding: 31-08-2011, kilometerhok 216-552, Appelscha: Drents-Friese Wold

Verspreidingskaart

De bruine anijszwam is geen algemene soort in Friesland. Door zijn gebondenheid aan hout spreekt het vanzelf dat de soort voornamelijk in de Wâlden en het het Drents-Friese wold wordt aangetroffen.
De vroege meldingen van de soort zijn vaak op uurhok-niveau, deze zijn niet in de kaart weergegeven.

Verspreidingskaart lentinellus cochleatus
Verspreidingskaart van de bruine anijszwam in Friesland (©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland, 2011)

Meldingen

De bruine anijszwam komt voor op de rode lijst als kwetsbaar. De soort werd van 1957 t/m 1972 regelmatig gemeld, daarna komen er enkele meldingen in de periode van 1980 t/m 1984. En vervolgens is het vijftien jaar lang stil. Pas na 1999 komt de soort weer regelmatig in de lijsten van waargenomen soorten voor.

Meldingen lentinellus cochleatus
Verdeling van het aantal meldingen per jaar vanaf 1980 (©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland, 2011)

Periodiciteit

De bruine anijszwam wordt in Friesland vanaf de late zomer tot in de late herfst gemeld. De piek ligt duidelijk in het midden van oktober.

Periodiciteit lentinellus cochleatus
Jaarverdeling van het totaal aantal waarnemingen vanaf 1900.
De eerste twee cijfers duiden de maand aan, het laatste cijfer de decade (periode van tien (elf) dagen) in de betreffende maand.
(©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland, 2011)

© Paddenstoelen Werkgroep Friesland 2011

Valid XHTML 1.0!