Dennennaaldspleetlip (Lophodermium pinastri)

dennennaaldspleetlip  (©Frans Ozinga)
De dennennaaldspleetlip (Lophodermium pinastri) kan een groot deel van de naald overwoekeren (©Gosse Haga, 2012).

Lophodermium behoort tot de ascomyceten. Soorten van het geslacht Lophodermium komen op planten voor en zijn dan waardspecifiek. Op afgevallen dennenaalden komt de dennennaaldspleetlip (Lophodermium pinastri) voor. De schimmel infecteert verse naalden, maar veroorzaakt daarbij geen schade. Pas als de naalden verouderen en op de bodem vallen, fructificeert de schimmel.

Omdat Nederland rijk is aan naaldbossen, is de soort vermoedelijk algemener dan hij nu te boek staat. Zijn zeldzaamheid heeft de dennennaaldspleetlip waarschijnlijk vooral aan zijn onbekendheid te danken, en het feit dat slechts weinig naar zulke, enkele millimeters grote soorten zoeken.

Deze vondst in het Drents-Friese Wold bij Appelscha wijst erop, dat het voorjaar misschien de geschiktste tijd is om naar de dennespleetlip te zoeken. Dit is de derde melding in Friesland. De soort is daarvoor nog slechts twee maal op Terschelling gevonden.

ID-kaart

Wetenschappelijke naam: Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev.

Nederlandse naam: dennennaaldspleetlip

Friese naam: dinnenuddelsplytlip

In Friesland: 3 meldingen in 3 kilometerhokken

Eerste melding: 08-11-1996, 152-601, Terschelling

Laatste melding: 09-04-2012, 218-549, Drents-Friese Wold, Appelscha


© Paddenstoelen Werkgroep Friesland 2012