Gewone morielje (Morchella esculenta)

gewone morielje (©Durk Venema)
De gewone morielje (Morchella esculenta) groeit in het Wyckelerbos in Wyckel op de plek
waar in het voorjaar ook de stinzenplanten tevoorschijn komen.
(©Durk Venema, 2014)

 

De gewone morielje (Morchella esculenta) is een typische voorjaarssoort die vooral in april en mei wordt gemeld.

In Friesland is deze soort niet algemeen, en is voornamelijk van de Waddeneilanden gemeld. Verder is hij nu twee keer gemeld in Wijckel, de eerste keer in 1972 en vervolgens ruim veertig jaar later in 2014. Verder is de soort gemeld in 1966 (Schiermonnikoog, Ameland), 1968 (Schiermonnikoog), 1989 (Terschellling), 1991 (Terschelling) en 2011 (Terschelling). Vermoedelijk kan de soort wel ieder jaar op de Waddeneilanden worden aangetroffen, maar komen deze meldingen niet in het karteringsbestand van de Nederlandse Mycologische Vereniging terecht.

De gewone morielje staat op de rode lijst als kwetsbaar. Het is bekend dat de soort sinds de zestiger jaren sterk achteruit is gegaan. De soort komt op humeus zand, leem of klei voor, en groeit dan saprotroof op wortels van bomen, struiken en kruidachtige planten. Hij kan in loofbossen, parken, plantsoenen en struwelen worden aangetroffen.

ID-kaart

Wetenschappelijke naam: Morchella esculenta ((L.: Fr.) Pers.)

Nederlandse naam: Gewone morielje

Friese naam: Gewoane morielje

In Friesland: 5 meldingen in 5 kilometerhokken

Eerste melding: 29-4-1966, op Ameland

Laatste melding: 5-4-2014, kilometerhok 171-544, Wyckel


© Paddenstoelen Werkgroep Friesland

Valid XHTML 1.0!