Goudgele hertezwam (Pluteus leoninus)

De goudgele hertezwam (Pluteus leoninus) lijkt er alles aan te willen doen om ontdekt te worden. Zijn goudgele kleur steekt helder af tegen het donkere hout waarop deze paddenstoel groeit.

Met zijn opvallend gele kleur en zijn tere verschijning onderscheidt hij zich zodanig van de algemeen voorkomende, bruine en relatief forse gewone hertezwam (Pluteus cervinus), dat hij op het eerste gezicht niet als een hertezwam wordt herkend. De onderzijde geeft dan vrij spoedig uitsluitsel: roze lamellen die vrij staan van de steel.

De goudgele hertezwam is een houtsaprofyt die voorkomt op loofhout.

ID-kaart

Wetenschappelijke naam: Pluteus leoninus ((Schaeff.: Fr.) Kumm.)

Nederlandse naam: Goudgele hertezwam

Friese naam: Goudgiele harteswam

In Friesland: 6 meldingen in 5 kilometerhokken

Eerste melding: 18-9-1955, 200-560 (uurhok),

Laatste melding: 22-9-2011, 156-560 , Piaam: Buismans eendenkooi

Verspreidingskaart

De goudgele hertezwam is met slechts zes meldingen een zeer zeldzame soort in Friesland. Hij komt op de rode lijst voor als kwetsbaar. Gezien zijn meldingspatroon lijkt de goudgele hertenzwam alleen te fructificeren, als de omstandigheden gunstig zijn. Kennelijk is dat niet jaarlijks. Voor 1980 is hij gemeld in de jaren 1955, 1965 en 1978. Recentelijk lijkt hij vaker te verschijnen: de goudgele hertezwam is gemeld in 2007, 2009 en in 2011.

Verspreidingskaart pluteus leoninus
Verspreidingskaart van de goudgele hertezwam in Friesland (©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland, 2011)

Periodiciteit

Gezien zijn periodiciteit lijkt de goudgele hertezwam een vroege herfstsoort te zijn.

Periodiciteit pluteus leoninus
Jaarverdeling van het totaal aantal waarnemingen vanaf 1900.
De eerste twee cijfers duiden de maand aan, het laatste cijfer de decade (periode van tien (elf) dagen) in de betreffende maand.
(©Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, district Friesland, 2011)

© Paddenstoelen Werkgroep Friesland 2011

Valid XHTML 1.0!