Paddenstoelen in Friesland

In onderhoud (29-11-2015)

De website wordt momenteel niet bijgewerkt, afgezien van de activiteiten. De website wordt dit jaar overgezet naar een andere (ontwikkel)omgeving, zodat in de toekomst het bijhouden en publiceren minder tijd en inspanning zal kosten.

Ga naar... activiteiten.

Inktzwammen in paardenstal (14-07-2015)

Een paardenstal is voor paddenstoelen een biotoop op zich. Mest en stro hebben vorige jaar al het bijzondere roze kleefhoedje (Bolbitius coprophilus) opgeleverd. Aangezien er vele inktzwammen groeiden, was het voor de werkgroep reden om er een werkgroepavond te organiseren en ter plekke soorten uit deze lastige groep te determineren.

Ga naar... excursies 2015.

Soortendag in Leeuwarder Bos (04-07-2015)

Jaarlijks organiseert het Natuurmuseum Fryslân een soortendag in het Leeuwarder Bos. Hoewel het met de voorjaarspaddenstoelen in 2015 zeer slecht gesteld was, gingen toch enkele leden van de werkgroep naar het Leeuwarder Bos, in de hoop een kleine bijdrage te kunnen leveren. Het bleek een goed besluit geweest te zijn.

Ga naar... excursies 2015.

Werkgroepbijeenkomsten 2015 en jaarverslag 2014 (30-05-2015)

voorzijde jaarverslag
Jaarverslag 2014
De datums voor de werkgroepbijeenkomsten van de Paddenstoelen Werkgroep Friesland zijn vastgesteld. In september wordt de eerste werkgroepbijeenkomst gehouden. Op deze bijeenkomst wordt ondermeer het jaarverslag gepresenteerd, het overzicht van de waarnemingen van de leden van de werkgroep. De waarnemingen worden door drie artikelen afgewisseld:

2014 was niet een spectaculair jaar. In 2014 kwam het paddenstoelseizoen pas laat op gang, de droogte in het begin van de herfst zorgde er zelfs voor, dat de eerste excursie van de werkgroep in september werd afgelast. Pas eind oktober was er enigszins sprake van een overvloed. De meeste meldingen werden in 2014 van 20 oktober tot 10 november gedaan, met meer dan 600 meldingen per week.

De stand van zaken is op 07-05-2015: 19 waarnemers hebben 314 kilometerhokken bezocht en 7989 meldingen van 671 soorten gedaan.

Ga naar... kartering 2014.
Ga naar... activiteiten 2015.

Voorjaarsexcursie in Lauwersmeergebied (17-05-2015)

Zaterdag 16 mei heeft de Paddenstoelen Werkgroep Friesland een voorjaarsexcursie in het Lauwersmeergebied gehouden. In principe richt de werkgroep zich op gebieden in Friesland, maar voor deze excursie was gekozen voor bijzondere kluifzwammen in het Lauwersmeergebied, dat voor het grootste deel in Groningen ligt.

Een min of meer droog voorjaar zorgt er voor, dat de voorjaarspaddenstoelen slechts langzaam op gang komen. Weliswaar kunnen hier en daar al paddenstoelen aangetroffen worden, maar van enige uitbundigheid is nog geen sprake. Ook het eerste gebiedje dat in het Lauwersmeer bezocht werd, zag er droog en hard uit, en alleen een tweetal loodgrijze bovisten (Bovista plumbea) wilden er nog groeien.

Ga naar... excursies 2015.

Paddenstoel van het jaar (07-05-2015)

gewoon eekhoorntjesbrood (© Sjoerd Greydanus)
Het gewone eekhoorntjesbrood in een berm

Het gewone eekhoorntjesbrood (Boletus edulis) is in 2015 de paddenstoel van het jaar. Deze boleet behoort tot de top van de meest gemelde soorten in Friesland.

Het gewone eekhoorntjesbrood groeit altijd bij bomen, en kan in lanen, parken en bossen gevonden worden. In Friesland komt hij het meest in het bosrijke, zuidoostelijke deel voor.

Het gewone eekhoorntjesbrood is natuurlijk vooral bekend vanwege zijn eetbaarheid. Ook voor muizen, herten, slakken en andere dieren vormt het gewone eekhoorntjesbrood een voedingsbron. Het is daardoor soms zelfs een kunst om nog ongeschonden exemplaren te vinden.

Meldingen van het gewone eekhoorntjesbrood in Friesland zijn van harte welkom. Deze kunnen met vermelding van datum, en kilometerhok en/of zo nauwkeurig mogelijk omschreven vindplaats aan de Paddenstoelen Werkgroep Friesland worden doorgegeven.

Geef een melding door aan de Paddenstoelen Werkgroep Friesland.

Ga naar... het gewone eekhoorntjesbrood.

Ga naar... het natuurbericht.


© Paddenstoelen Werkgroep Friesland
Contact: Paddenstoelen Werkgroep Friesland
Laatste wijziging: 14-07-2015

De Paddenstoelen Werkgroep Friesland stelt zich tot doel om de verspreiding van paddenstoelen in Friesland in kaart te brengen en maakt hierbij onderdeel uit van het landelijke karteringsproject. Het karteringsproject wordt gecoördineerd door de Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland . Ga naar... PFW-brochure.

©  De gegevens over voorkomen en verspreiding van soorten in Friesland zijn eigendom van de Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is gebruik van deze gegevens voor publicatie en/of onderzoek verboden.