Paddenstoelen in Friesland - Kartering 2012

.

Overzicht kilometerhokken

Aantal soorten per kilometerhok in 2012
Aantal gemelde soorten per kilometerhok in 2012
(©WPN - district Friesland, 2013)

In totaal zijn 326 kilometerhokken bezocht, waarvan vijftien voor de eerste keer in 2012.
Er zijn vijftien kilometerhokken met meer dan 100 gemelde soorten. De top vijf is:

Nieuwe soorten

In 2012 zijn tien nieuwe soorten voor Friesland gevonden:

Hitparade

In totaal zijn 679 soorten gemeld.

De top vijf van de meest gemelde soorten is:

Rode lijst

De meest gemelde soorten van de Rode lijst is de hanekam (Cantharellus cibarius) met 26 meldingen op de 85ste plaats. In totaal zijn 124 Rode-lijstsoorten gemeld.

Weekoverzicht

Verdeling van aantal meldingen per week in 2012
Verdeling van het aantal meldingen en gemelde soorten per week in 2012
(©WPN - district Friesland, 2013)

Uit bovenstaande grafiek is af te leiden, dat het seizoen pas laat op gang kwam, vanaf week 39 (vanaf 24 september 2012). Het is zeer uitzonderlijk, dat een week de 1000-grens van het aantal meldingen overschrijdt. Opvallend is ook, dat in deze relatief korte periode er per week veel soorten zijn gemeld, circa 300 per week. Dit komt overeen met de indruk die bestond, dat de russula's en de boleten het dit jaar in de (na)zomer af laten hebben weten, en pas in de herfst volop fructificeerden.


© Paddenstoelen Werkgroep Friesland 2013

Valid XHTML 1.0!